Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning – ett verktyg mot brottslighet

För många motståndare till kameraövervakning så byggs argumentationen upp på att kameror och inspelningar kränker den personliga integriteten och inskränker den frihet vi alla har rätt till. För varje kamera som sätts upp så tas ett steg mot ett mer totalitärt samhälle och där vi till slut inte kan göra någonting utan att de registreras och kan användas mot oss.

Förespråkarna å sin sida menar att kameraövervakning är riskfritt för den som inte begår brott – har man ingenting att dölja så spelar det heller ingen roll om det hamnar på en inspelning, eller hur?

Kameraövervakning skapar trygga rum

Det man måste veta är att vi A) har tydliga regler vad gäller kameraövervakning i Sverige och att dessa lagar och regler omfattar allt från placering av kameror vidare till vad som får spelas in och hur länge en inspelning får sparas och B) att det faktiskt visat sig vara mer effektivt än vad många trott.

Ser man till större städer så finns det i dessa områden som är kända för problem med exempelvis narkotikahandel och med detta också problem med otrygga rum och miljöer. Då man i dessa utsatta områden har provat kameraövervakning så har man också kunnat se tydliga förändringar i miljön som gått från osäkerhet och otrygghet till att bli platser för alla. Brottsligheten har försvunnit från dessa torg, dessa parkeringshus och dessa parker – och vanliga personer har återtagit kontrollen över dem.

Fördelar med kameraövervakning

Och, det blir ännu tydligare om man ser till vanliga näringsidkare. En butik som haft stora problem med snatterier och stölder kan nästan per omgående se en positiv effekt av kameraövervakning – och samma sak kan sägas vad gäller olika industrier, lager och andra områden där det finns risk för stölder och rån.

Man kan alltid ställa sig frågan om kameraövervakning och inskränkning av den personliga integriteten, men då bör man även ställa sig frågan om hur pass mycket brottsligheten påverkar livet för vanliga människor som bor i utsatta områden. Kan man, genom kameror, skapa tryggare platser och ökad säkerhet så är kameraövervakning ett billigt pris att betala.