Kategorier
Designtips

Många är stressade inom It-branschen

It-branschen har länge haft stora problem med stress. Anställda inom It vittnar om en högre press och orimliga krav från det företag man arbetar för. Det kan i många fall komma sig av att folk i ledande positioner förväntar sig att saker och ting alltid ska fungera – men där man saknar medvetande om att allt som fungerar också är frukten av ett hårt arbete. 

Chefer kan tro att en It-avdelning på ett företag inte arbetar och detta av den enkla anledningen att man inte riktigt förstår sig på vilket typ av arbete som hela tiden utförs. Detta kan i sin tur leda till rent orimliga krav där man förväntar sig att en person på It-avdelningen ska vara stand-by under dygnet alla timmar och alltid ska vara redo att rycka in vid minsta problem. Ohållbart, givetvis – men långt ifrån ovanligt. 

Detta faktum har skapat en stress inom It-branschen och där man ser tydliga tecken på att någonting håller på att hända. Personer anställda i branschen lockas inte längre av höga löner – man drar sig istället till arbetsgivare som prioriterar en sund arbetsmiljö och som sätter de anställdas hälsa i ett större fokus. Detta är något som är väldigt talande: att personer väljer bort pengar och istället väljer arbetsgivare som lockar med mjuka värden bör ses som ett tecken i tiden. 

Hälsokontroller i Stockholm stakar ut rätt riktning 

Stress är idag ett av de största problemen vi har i vårt samhälle. Idag räknas stress som en folksjukdom och kostnaderna är gigantiska – både nu och på längre sikt. Vi lever i en tid av jämförelse och där alla ska vara bäst på allt. Jobbet och vardagen flyter ihop på ett osunt sätt och att många dukar under i kostsamma sjukskrivningar som en följd av utbrändhet är något oerhört allvarligt – både för företaget och, naturligtvis, för den enskilde individen som drabbas. 

Ser man till den typiske it-arbetaren så finns det ofta andra saker som ligger denne i fatet gällande den egna hälsan. Jobbet är stillasittande och det finns – rent allmänt – en ganska dålig kultur vad gäller kost. Här kan hälsokontroller i Stockholm fungera som en väckarklocka som ger svart på vitt kring hur en person mår – egentligen. 

Hälsokontroller i Stockholm är idag utformade specifikt mot företag där lösningar kan skräddarsys efter hur de egna behoven och de egna arbetsdagarna ser ut. Fokus vid hälsokontroller i Stockholm ligger både på att utreda den fysiska och den psykiska statusen. Detta innebär att kontroller sker i syfte att utesluta – eller finna – risker för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra sjukdomar. Men, där även utredningar sker gällande stress. Att som företag boka in hälsokontroller i Stockholm är att visa personalen att man bryr sig. Och, det ger också en väg att följa. 

Om exempelvis samtliga på en It-avdelning vittnar om för hög press och en för hög stress så är detta något att ta på allvar. Företag riskerar att förlora värdefull – ovärderlig – kompetens om man inte ändrar kulturen och arbetsmiljön i dessa frågor. Hälsokontroller i Stockholm kan fungera som en vägvisare som leder till en sundare miljö på arbetet. Idag räknas, som sagt, pengar inte lika högt som en bra arbetsmiljö gör. Hur ser det ut hos er?